அழகு - கூந்தல் பராமரிப்பு

ஒரு சிவப்பு உதட்டுச் சாயத்தைப் பூசிக்கொண்டு தன்னம்பிக்கையுடன் உலகை வெல்லுங்கள்! நீங்கள் நம்பகமான ஒப்பனை விமர்சனங்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா ? உங்களுக்கு தேவையான அழகு குறிப்புகள் மற்றும் சரும பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகளை இணையதளத்தில் தேடி அலுத்து போய் விட்டீர்களா ? உங்கள் தேடல் இங்கே முடிவடைந்தது. எங்கள் நிபுணர்கள் உங்களின் அனைத்து அழகு சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கும் பதில்களை அளிப்பார்கள்

SHIPPING
We offer free shipping on all orders (Terms & Conditions apply). The orders are usually delivered within 4-6 business days.
REPLACEMENT
Your item is eligible for a free replacement within 15 days of delivery, in an unlikely event of damaged, defective or different/wrong item delivered to you. All the beauty products are non-returnable due to hygiene and personal care nature of the product. Please send an email to  care@popxo.com to have your order replaced.
HELP & ADVICE
For questions regarding any product or your order(s), please mail us at  care@popxo.com and we will get back to you with a resolution within 48 hours. Working Hours: Monday to Friday, from 10 AM to 6 PM.