ரஜினியின் நெற்றிக்கண் இப்போது நயன்தாராவிடம்! விக்னேஷ் சிவனுக்கு முகம் காட்ட மறுத்த நயன்!

ரஜினியின் நெற்றிக்கண் இப்போது நயன்தாராவிடம்! விக்னேஷ் சிவனுக்கு முகம் காட்ட மறுத்த நயன்!