பொழுதுபோக்கு - வெப் சீரியஸ் - திருமணம் ஆகதவர்

பிரபலங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்பாதவர்கள் யார்.. பொழுதுபோக்கு .. பொழுதுபோக்கு.. பொழுதுபோக்கு.. உங்களுக்கு பிடித்த நட்சத்திரங்கள் அடுத்த விடுமுறைக்கு எந்த நாட்டிற்கு செல்கிறார்கள் என்பது முதல் அவர்களின் ரகசிய காதல்கள் பிளிர்ட்கள் வரை .. சினிமாவை பற்றிய எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது.